VietnamNüfus:  95.000.000

Yüzölçümü:   331,210 km2

Din:  Vietnamlıların çoğunluğu Budizm, Taoizm ve Konfüçyüsizm gibi inançlara mensuptur. Diğerleri Katolik, Putperest, Müslümandır.

Diller:  Vietnamca

Başkent:  Hanoi, Nüfusu:  3,435,394

Sınırları:  Uzun, dar bir kara parçası üzerinde yer alan Vietnam'ın kuzeyinde Çin, batısında Kamboçya ile Laos, güneyinde ve doğusunda Güney Çin Denizi yer alır.

İklimi:  Vietnam’da tropikal bir iklim hüküm sürer. Yazın kuzeydeki sıcaklıklar güneydekinden pek farklı değildir. Bu mevsimde sıcaklıklar Hanoi ve Saygon’da 27°C ila 38°C arasında değişir. Fakat kışın sıcaklıklar kuzeyde daha düşüktür. Güney ise bütün yıl boyunca sıcaktır. Vietnam’da yağışlar sadece bölgeye göre değişmez, aynı zamanda seneden seneye değişir. Yıllık yağış ortalaması Saygon ve Hanoi’de 1830 mm’dir. Fakat Vietnam’ın sık sık karşılaştığı kuraklık ve su taşkınlarına bağlı olarak, yağış miktarı yılda 1220 mm ve 2240 mm arasında değişir.

Doğal Kaynaklar:  Vietnam bambu, Japon sediri, meşe, rodendron (açelyaya benzer bir bitki), mahun ağacı, abanoz ağacı ve tik ağacı gibi ağaçları ihtiva eden ormanlara sahiptir. Fakat bu ormanlar henüz kafi derecede işletilmemektedir. Ülkedeki başlıca vahşi hayvanlar kaplan, panter, ayı, yabani domuz ve maymundur. Fosfat, maden kömürü, demir, manganez, boksit, antimon, volfram, tungsten ve çinko Vietnam’ın belli başlı yeraltı zenginlikleridir.Vietnam'ın arkeolojik tarihi, 2500 yıl öncesine dayanmaktadır. Ancak tüm tarihi değerleri ve yaşamsal bulgularıyla, Vietnam tarihi 4000 yıllık büyük bir tarihtir. Vietnam, MÖ 1. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar Çin Uygarlığı'nın egemenliği altında kalmıştır. 939yılında bir grup Vietnam zümresi tarafından ülke, Çin'e karşı bağımsızlığını kazanmıştır. 968 yılında ise Vietnam, resmi olarak kendi resmi benliğini ilan etmiştir.
Vietnam 19. yüzyılda Çinhindi olarak (Kamboçya-Laos-Vietnam) Fransa tarafından sömürgeleştirildi. Yoğunlukla köylü olan halk topraklarından olduğu için Fransız hükümetine karşı tepkiliydi. Arada milliyetçi ayaklanmalar olduysa da bir başarı elde edilemedi. Japonya'nın Vietnam'ı işgaliyle zayıflayan otoriteye karşı bağımsızlık hareketi ligi Vietminh 2 Eylül 1945'te cumhuriyeti ilan etti. Bu Fransa ile Vietnamlı komünist lider Ho Chi Minh'i karşı karşıya getirdi. Moskova'da bağlantıları olan, Çin'den silah desteği alan ve Mao Zedong'un Kuomintang'a karşı başarıyla yürüttüğü gerilla hareketi taktiklerini bilinen Ho Chi Minh karşısında duramayan Fransa 1954'ün Mayıs ayında teslim oldu. 1956'da seçim yapılarak tekrar birleştirilmek üzere Vietnam ikiye bölündü. Kuzeyde Ho Chi Minh'in komünist hükümeti ve güneyde Fransa'nın desteklediği Ngo Dinh Diem hükümeti kuruldu, fakat söz konusu seçim gerçekleşmedi. Saygon'daki hükümet ABD destekli otoriter bir politika izlemekteydi. Bu güneyde tepkilerin artmasına neden oldu ve kuzeyden silah desteği alan Vietkong cephesi kurularak ABD'nin de dahil olduğu iç savaş başladı. Amerikalı askerler teknik açıdan üstün olsalar da coğrafyasını bilmedikleri bir yerde, alışkın olmadıkları gerilla taktikleri karşısında çok şansları olmuyordu. 1968'de Vietkong "Tet" saldırısını başlattı, 1973'te ateşkes ilan edilse de kısa süre sonra savaş yeniden başladı. Sonunda 30 Nisan 1975'te Vietkong'un Saygon'u ele geçirmesiyle son buldu. Vietnamlılar Amerikan askerlerine ormanda bubi tuzakları kurmuşlardır ancak amaç askeri öldürmek değildir yaralamaktır. Örneğin iki ağacın arasına görünmeyecek şekilde ip çekip sivri kazıklar kazımışlardır ama bu kazıklar öldürücü değil yaralayıcıdır. Bir asker öldüğünde onun için yapılacak bir şey yoktur ama yaralandığında diğer askerlere yük olur. Sonuç olarak her bir tuzak en az iki askeri etkilemiştir. Amerikan askerlerinin Vietnam Savaşı'nda başarısız olmalarının bir diğer sebebi ise Vietnamlı askerlerin bilerek orman içlerine çekilmeleridir. Peşlerinden giden Amerikan askerleri ise oraların yapısını iyi bilmedikleri için zehirli yılan sokması gibi hadiselerin sonucunda ölmüştür.
Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nde tek yasal parti iktidardaki Vietnam Komünist Partisidir1975'deki anayasanın değiştirilmesiyle 1992'nin Nisan ayında yeni anayasa kabul edildi. Komünist partinin idari anlayışı yönetimin, politikanın bütün birimlerinde tekrar uygulandı. Seçimlere muhalefet etme yetkisi sadece Komünist Parti ve onun organizasyonlarına verildi.
Vietnam halkının % 84’ü Vietnam asıllı, % 2’si Çinli, geri kalanı Muong, Thai, Meo, Khmer, Man ve Cham’dır. Çok sayıda azınlık gruplar olmakla birlikte, Vietnam halkı kültür birliğine sahiptir. Dil ve adetlerde, kuzeydeki ve güneydeki halk arasında pek az fark vardır. Ayrıca etnik gruplar arasında fiziki görünüm bakımından pek fark yoktur.TARİHİ ve TURİSTİK YERLER:

Hanoi:  Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkentidir. Hanoi (Vietnam dilinde “akarsularla çevrili il” anlamına gelir), setlerle desteklenmiş, aşın kalabalık bir deltanın ortasında yer alan ve karmaşık bir kanallar ve su yolları ağı düzeyinin altında bulunan bir kenttir.
Hanoi’nin adı tarihte ilk olarak, kentin İ.S. VII. yy’da Çin orduları tarafından kuşatılması sırasında, belgelere geçti. Çinliler ve Annam halkları tarafından birçok kez istila edilip yerle bir olan kent, X.-XIV. yalarda Vietnam’ın başkenti oldu. Ülkenin her yanı o dönemde Konfuçius öğretisiyle Buddhacılığın etkisi altındaydı. 1428’den 1789’a kadar, Çinlileri ülkeden kovmayı başarmış olan Kuzey Annam’ın Le sülalesi, Hanoi’yi iktidar merkezi haline getirdi. 1802’ye kadar Tonkin’in başkenti olan Hanoi, 1873’te ve 1882’deFransızlar tarafından işgal edildi. 1887’de de Fransız hükümetinin merkezi oldu ve İkinci Dünya savaşının sonuna kadar varlığını sürdürdü. 1940’tan 1945’e kadar Japon işgali altında kalan kent, Müttefikler tarafından bombalandı. 1945 Ağustosunda Ho Şi Minh, Vietnam’ın bağımsızlığını ilan ederek Bao Dai’yi kovdu. 1946 Aralığında Fransız kuvvetleri Fontainebleau anlaşmasını çiğneyerek Hanoi’ye girdiler ve kent ancak 1954 Ekiminde yeniden Vietnam’ın başkenti oldu. Ardından, 1963’ten başlayarak yeniden savaş alanı haline geldi; birkaç kez bombalandı, limanı da A.B.D. tarafından mayınlandı.
Hanoi ancak 1973’te savaş iktisadından çıkabildi. Çünkü, yıkımlardan kaçabilmek için fabrikaları 1966’dan başlayarak sökülmüş ve kırsal kesime dağıtılmıştı. Siyasal ve yönetimsel bir merkez olan Hanoi aynı zamanda bir kültür (üniversite, müze, kitaplıklar, vb.) ve sanayi (dokuma, kauçuk, rafineriler, hafif sanayiler, vb.) merkezidir.
Vietnam’ın büyük lideri Ho Chi Minh’in Anıt Mezarı,Tek Sütunlu Pagoda ve  1070 yılında inşa edilerek Konfüçyüs'e adanmış Vietnam’ın ilk üniversitesi olan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Literatür Tapınağı da kentte görülmesi gereken yerler arasındadır.

Ho Chi Minh City Ho Chi Minh,Vietnam'ın 7,123,340 nüfuslu ve en büyük şehridir. Adını eski Kuzey Vietnam'ın lideri Ho Chi Minh'ten alır. Önceki ismi Saygon'dur. Bu isim altında Fransız Koçinçin kolonisinin başkenti idi. Güney Vietnam'ın başkenti olarak 1975 yılına kadar kalmıştır.
Vietnam savaşının izlerinin sergilendiği Savaş Müzesi, şehrin en ilginç ve turistik çarşısı olan tarihi Ben Thanh Market ve 200 km boyunca uzanan, insan eliyle yapılmış en uzun tünellerin bulunduğu Cu Chi Tünelleri açık hava müzesi kentin en önemli tarihi ve turistik bölgeleridir. Notre Dame Katedrali, Tarihi Postane, Yeniden Birleşme Sarayı (Reunification Palace) ve Çin Mahallesindeki Thien Hau Tapınağı da görülmesi gereken yerler arasında yer alır.

Halong Körfezi: Vietnam'ın Quảng Ninh ili sınırları içinde yer alan bir bölgedir. "Alçalan Ejderha" anlamına gelmektedir. Doğu Asya'nın önde gelen tatil merkezleri arasında bulunan koy 1994 yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine alınmıştır. Halong Körfezinde denizden yükselen, 2.000 kadar kireçtaşı kayalıktan oluşan adaları, bölgede yer alan sarkıt-dikit mağaralarını gezebilir ve deniz üzerinde yaşam kurmuş su köylerini görebilirsiniz.

Ben Thanh Market - Ho Chi Minh City

Vietnam'dan ne alınır?
Vietnam dan anı veya hediyelik olarak alınabilecek magnet, kupa, anahtarlık gibi ürünlerin yanı sıra yerel kıyafetler de güzel bir hediyelik alternatifidir. Bambu'dan yapılan konik şapkalar ve ao dai adlı ipek yerel kıyafetler ve tahta terlikler satın alabilirsiniz.  Kum ile yapılmış resimler, kahve, bambu flüt ve pipolar da Vietnam'dan alınabilecek ürünler arasındadır.

Vietnam'da ne yenir?
Vietnam mutfağı neredeyse her hayvan, her taze sebze ve denizden ne çıkarsa bünyesine katmıştır. Ancak bu durum sadece lezzet ile ilgili değildir. Özellikle Kuzey Vietnam, ABD’yle savaş sonrasında uzunca bir süre büyük bir kıtlık yaşamış. 2000’li yılların başına kadar Vietnam’da yaşayan çocukların üçte biri açlık sınırında yaşamış, Kıtlıkta hayatta kalma tecrübesi onları bütün kaynakları sonuna kadar kullanmaya mecbur etmiştir.
Vietnam Mutfağı, yıllarca hegemonyasında yaşadıkları Fransız Mutfağından etkilenmiş, ama aynı zamanda Çin ve Japon Mutfaklarının da esintilerini taşıyan bir mutfaktır. Vietnam’ın ulusal yemeği olarak anılan “pho” bir çeşit noodle çorbasıdır. Uzak Doğu Mutfağının en bilindik öğelerinden olan Spring Roll’un Vietnam versiyonu “goi cuon”, incecik pirinç yufkalarına sarılmış yeşillik ve isteğe göre karides/yengeç/domuz ile hazırlanır.
Tatlılar ise genellikle puding çeşitlerinden oluşur. Tropik meyveler tatlı yerine tüketilebilecek iyi bir alternatiftir ve ülkede çok çeşitli tropik meyveler bulunur.

Noodle


Gezginler için pratik bilgiler:
-Vietnam'ın yerel para birimi Dong'dur. Yanınızda Dolar götürerek yerel para birimini Vietnam'dan temin edebilirsiniz.
-Yeşil pasaportlu Türk vatandaşları Vietnam'a vizesiz giriş yapabilmektedir. Normal pasaport sahiplerinin ise  Vietnam vizesi almaları gerekmektedir.
- Ülkeye girebilmek için pasaport son geçerlilik tarihinin seyahat süresine ek olarak 6 ay daha geçerli olması gerekmektedir.


FOTOĞRAFLAR


Halong KörfeziHalong Bay, Vietnam


Mekong Nehri Deltası, Vietnam